Moonbus Club är en nystartad klubb för nyskapande musik, improvisationsmusik, samtida konstmusik, artpop, samtida jazz, gränsöverskridande musik, samtida opera/musikal, experimentellt/performance. Till att börja med är klubben en månadsklubb. Varje klubbkväll har vi ett par akter som får ca en halvtimme var att framträda och därefter kan det finnas möjlighet till jam. Vid intresse att framträda på klubben eller delta i jam kontakta oss via någon av våra kanaler.

/ Moonbus Club